Ngờ rằng một con chó Shiba béo ú cho tới khi nó quay mặt lại