tre-em-xưa-va-nay-7

Loading...

Ngày xưa điện thoại cha] phổ biến trẻ em hay chế điện thoại bằng ống bơ. Ngày nay, điện thoại quá phổ biến nên trẻ em chỉ cần gọi điện cho nhau là được rồi.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *