21330557_834032076757208_807563482_o

Loading...

Thi thể các nạn nhân được vớt lên bờ

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *